Lokality Moravského krasu, kde působí(la) naše ZO:

Bratří Nečasů

Irainova jeskyně

Mojmírova poustevna

Okrouhlík

Propasťovité Bludiště

Pustožlebská Zazděná

Sloupský koridor

V Okrouhlíku


Ostatní v Moravském krasu:

Koudelkova propast I., Koudelkova propast II., Brandstäterova propast, Hankensteinova propast, Kamenný ponor, U Hrušky, Tomášova

V minulosti aktivní spolupráce se ZO 6-17 Topas na lokalitě Horní Suchdolský ponor.


Lokality v zahraniční:

Naše skupina provádí speleologické výzkumy také v zahraničních krasových oblastech. O jeskyních, které jsme navštívili a zkoumali během expedic se dočtete více ve složce Zajímavosti/Expedice.