Okrouhlík

Jeskyně Okrouhlík leží pod osamoceným závrtem (501 m.n.m) na Vavřinecké plošině z. od Veselického žlíbku, který je také nazýván "Peklo". První průzkum této lokality provedli v roce 1968 jeskyňáři z Pustožlebské skupiny Speleologického klubu Brno, kteří se tehdy dostali do hloubky 18 m pod povrchem. O 40 let později, v květnu roku 2008 obnovila práce na lokalitě naše skupina. V průběhu roku 2009 se nám podařilo objevit nové rozsáhlé pokračování jeskyně v délce 183 m. Celková hloubka jeskyně dosáhla 72 m. Byla objevena nová největší prostora na Z od Pustého žlebu - Půlnoční propast ( v době objevu měla parametry 17 x 11 x 36 m). Na každoročním setkání speleologů z celé ČR i zahraničí, Speleofóru 2010, byla lokalita oceněna účastníky akce jako nejvýznamnější objev v ČR za rok 2009. V dubnu 2010 se naší skupině podařilo překonat koncový písčitý sifon a proniknout do rozsáhlého pokračování v délce 143 m. Jeskyně je zajímavá nejen speleologicky (výzoba, na místní poměry i charakter a rozměry prostor), ale i geoloicky (objev kontaktu lažáneckých vápenců s násunem nekrasového podloží - brněnský masiv). Další akce v roce 2010, lezení komínů a prolongace II. sifonu, lokalitu prodložily o dalších 61 m. V roce 2011 jsme se věnovali komplikovaným pracím v koncovém druhém sifonu, jeho celková délka nyní dosahuje více než 30 m, avšak jeho konové vzestupné části jsme prozatím nedosáhli. Lezeckým průzkem stropu Půlnoční propasti jsme objevili nové vertikální pokračování propasti jejíž přímá výška narostla na z 36 m na 48 m. V roce 2012 a 2013 probíhají také práce ve vyšších partiích jeskyně za účelem průniku do předopkládaných paralelních větví jeskyně, zatím s dílčími objevnými postupy. V současnosti Okrouhlík dosahuje délky cca 0,5 km a hloubky 81 m pod povrchem. Geneticky se jedná o paleoponor neznámých vod, zřejmě přítoků z nedaleké nekrasové oblasti brněnského masivu. Lokalita je velmi důležítá v otázce odvodnění sz. části Moravského krasu. Pravděpodobně se napojuje na neznámou z. větev systému Amatérské jeskyně, který by při dalších úspěšných výzkumech mohl být prodloužen až o několik kilometrů.


okrouhlik

Literatura:

Barák, P. (2009a): Výzkumy ve Veselickém žlíbku v letech 2005-2008. Speleo, 53, 14-16. Praha.

Barák, P. (2009b): Jeskyně č.100A Okrouhlík – znovuotevření závrtu po 40 letech, jeden z možných klíčů k objasnění problematiky z. přítoků Suchdolských plošin. – Speleo, 53, 16-17. Praha.

Barák, P. (2010): Okrouhlík – objev největší jeskynní prostory pod Vavřineckou plošinou, významný posun v otázce odvodnění sz. části Moravského krasu - Speleofórum, 29, 20-23. Praha.

Barák, P., Poul, I. (2011): Okrouhlík – další bílá místa pod Vavřineckou plošinou odhalena, objevy v roce 2010. — Speleofórum, 30, 17–20. Praha.

Barák, P. (2011): Okrouhlík – 3 roky úspěšných výzkumů při dobývání podzemní Punkvy z Vavřinecké plošiny. — Informační zpravodaj OÚ sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory, 17, 4, 34–35. Vavřinec.

Barák, P. (2012): Speleologická skupina Devon v roce 2011. — Informační zpravodaj OÚ sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory, 18, 1, 14–16. Vavřinec.

Barák, P. (2012): Okrouhlík – nové objevy a poznatky v blátivém roce 2011. — Speleofórum, 31, 5–8. Praha.

Petrásek M., Barák, P. (2012): Hydrologické poměry v jeskyni Okrouhlík; pozorování a měření v letech 2008–2012; základní úvahy a interpretace. — Speleo, 59, 12–17. Praha.