Bratří Nečasů

Lokalita je sitována nedaleko městyse Sloup v blízkosti příjezdové komunikace od obce Petrovice. Jedná se o zajímavou lokalitu z hlediska morfologie i možných objevných postupů. Veškeré výkopové práce a transport těženého materiálu, bez kterých se výzkum v jeskyni neobejde by však byly velmi komplikované. Celková délka této ponorové jeskyně je 102 m a má zřejmě návaznost na Sloupský potok.


Literatura:


Absolon, K. (1970): Moravský kras (I. a II. díl). – Academia, 416 str., 345 str.Praha. II. vyd.

Petrásek, M., Barák, P. (2010): Závěrečná zpráva o speleologickém průzkumu jeskyně "Bratří Nečasů". 2005–2010. — MS. ČSS, ZO 6-22 Devon. Brno.