Sloupský koridor

Sloupský koridor je součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR - Amatérské jeskyně. Naše skupina na lokalitě působí od roku 2012 v úzké spolupráci se ZO 6-25 Pustý žleb. Z našich řad jsou také zaškoleni dva členové Správou CHKO jako vedoucí pracovních akcí v Nové Amatérské jeskyni. Doposud jsme se věnovali technickému zabezpečení lokality - vystrojení nástupu do Beníškova okna novým žebříkem; vystrojení traverzu do Levého variantu, který je únikovou cestou při náhlém nástupu hladiny vody v kritickém místě - Turbíně; provedli jsme také transport lezeckého sloupu. Další aktivitou bude lezení komínů, které bude započato pravděpodobně v Černém dómu. Tato část Amatérské jeskyně je obtížně přístupná a výzkumy jsou zde až na výjimky možné pouze v podzimních a zimních měsících, kdy jsou obvykle přijatelné vodní stavy.


okrouhlik

Literatura:

Motyčka, Z., Polák, P., Sirotek, J., Vít, J. eds (2000): Amatérská jeskyně. – ČSS, 232 str. Praha.