V Okrouhlíku

Menší lokalita situovaná ve Veselickém žlíbku. V minulosti jsme prováděli sondážní a prolongační práce s dílčími objevy. V budoucnu nejsou vyloučeny další příležitostné práce.

Literatura:

Barák, P. (2009): Výzkumy ve Veselickém žlíbku v letech 2005-2008. Speleo, 53, 14-16. Praha.