Irainova jeskyně

Jeskyni Irainovu uvedli do literatury Irain a Musil (1952). Je situována v nadm. výšce 467 m v Pustém žlebu v blízkosti ústí Veselického žlíbku. Celková délka lokality je 83 m a denivelace 18 m (+1, -17) dle Hromase ed. (2009). Evidentně se jedná o starý ponor, který již dlouhodobě (myšleno v geologickém měřítku) neplní svou původní funkci. V jeskyni se v minulosti systematicky nebádalo, otázkou je její návaznost na současné odvodnění oblasti, kterou však bez praktického průzkumu nelze potvrdit ani vyvrátit. Za tímto účelem byla v březnu 2012 na základě souhlasu Správy CHKO Moravský kras zahájena rekognoskace lokality a vytipování vhodného místa pro průzkum, což nebylo zpočátku jednoduché, protože nebyla nalezena jednoznačná odtoková cesta. Nakonec jsme se celkem logicky rozhodli zkusit štěstí v nejnižším bodě jeskyně, do kterého pravděpodobně vyúsťovaly všechny předpokládané dílčí přítoky této lokality. Současná hloubka sondy v Irainově jeskyni je cca 4 m.


irainova

Literatura:

Barák, P. (2012): Irainova jeskyně v sz. části Moravského krasu. — Speleo, 60, 9–10. Praha.


Irain V., Musil F. (1952): Jeskyně Irainova u Veselic v Moravském krasu. — Československý kras, 1–2, 26–27. Brno.