Zde jsme kdysi kopali, jedna z méně významných lokalit Veselického žlíbku