Lokalita, kde působíme od roku 2O12 ve spolupráci se skupinou Pustý žleb. Jedná se o složitě přístupnou část nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně. Location where we are doing research in cooperation with club Pustý žleb. This part of longest cave system in CZ - Amatérská cave is difficult to reach.