Svého času naše hlavní pracoviště. Méně významná lokalita horní úrovně Veselického žlíbku.