Publikační činnost

Členové ZO pravidelně prezentují naši výzkumnou činnost v periodikách ČSS. Bibliografie vybraných publikací je seřazena podle data vydání (nejnovější - nejstarší). Tučně jsou vyznačeni autoři - členové ZO 6-22 Devon


Kaman, V.,Barák, P.(2013): Exploring of the Jasanka cave in Banat, Romania. — Proceedings of 16th International Congress of Speleology Volume 2 (Exploration and Cave Techniques), 161–164. Praha.

Barák, P. (2013): The Okrouhlík cave – a discovery of the biggest cave space under the Vavřinecká plateau, an important contribution to the topic of drainage of the NW part of the Moravian Karst. — Czech speleological society 2009–2012, 26–27. Praha.

Kaman, V., Sirotek, J.,Barák, P., Pazderka, V.(2013): Expeditions to the Banát Mountains, Romania in 2011–2012. — Czech speleological society 2009–2012, 54–55. Praha.

Kučerová, M., Barák, P. (2013): Activities of Devon caving club (Czech republic). — ZO ČSS 6-22 Devon. Brno.

Barák, P., Crista, R. (2013): Krasové jevy na Dunaji v okolí obcí Coronini a Dubova, jv. Banát. — Speleo, 62, 32–37. Praha.

Barák, P., Svoboda, T. (2013): Sloupský koridor (Nová Amatérská jeskyně) – obnovení speleologických prací na lokalitě. — Speleo, 62, 5–6. Praha.

Kaman, V., Barák, P., Pazderka, V. (2013): Banát 2012. — Speleofórum, 32, 75-77. Praha.

Barák, P., Svoboda, T., Rozehnal, P. (2012): Rakousko – jeskyně na jz. okraji Tötesgebirge. — Speleo, 60, 44–46. Praha.

Barák, P. (2012): Irainova jeskyně v sz. části Moravského krasu. — Speleo, 60, 9–10. Praha.

Petrásek M., Barák, P. (2012): Hydrologické poměry v jeskyni Okrouhlík; pozorování a měření v letech 2008–2012; základní úvahy a interpretace. — Speleo, 59, 12–17. Praha.

Kaman, V., Barák, P. (2012): Banát 2011. — Speleofórum, 31, 5–8. Praha.

Barák, P. (2012): Okrouhlík – nové objevy a poznatky v blátivém roce 2011. — Speleofórum, 31, 5–8. Praha.

Barák, P. (2012): Speleologická skupina Devon v roce 2011. — Informační zpravodaj OÚ sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory, 18, 1, 14–16. Vavřinec.

Barák, P., Poul, I., Geršl, M., Hladil, J., Pukaj, M. (2011): Geologická stavba propasti Macocha na základě strukturních a stratigrafických výzkumů. — Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18, 2, 88–93. Brno.

Barák, P., Svoboda, T. (2011): Podmořský svět ostrova Elba. — Informační zpravodaj OÚ sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory, 17, 6, 21–22. Vavřinec.

Barák, P. (2011): Okrouhlík – 3 roky úspěšných výzkumů při dobývání podzemní Punkvy z Vavřinecké plošiny. — Informační zpravodaj OÚ sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory, 17, 4, 34–35. Vavřinec.
Barák, P., Poul, I. (2011): Okrouhlík – další bílá místa pod Vavřineckou plošinou odhalena, objevy v roce 2010 - Speleofórum, 30, 17-20. Praha.

Barák, P. (2010): Propasťovité bludiště v Pustém žlebu (Moravský kras), výzkumy v letech 2008-2010. - Speleo, 56, 4-7, Praha.

Barák, P. (2010): Okrouhlík – objev největší jeskynní prostory pod Vavřineckou plošinou, významný posun v otázce odvodnění sz. části Moravského krasu - Speleofórum, 29, 20-23. Praha.

Barák, P., Poul, I., Geršl, M., Pukaj, M. (2010): Nové výsledky strukturní analýzy propasti Macocha - Speleofórum, 29, 133-135. Praha.

Kůrková, I., Bruthans, J., Kejíková, S., Šlechta, S., Lejska, S., Dostál, I. (2010): Nové poznatky o charakteru podzemní části toku Křtinského potoka (Moravský kras): stopovací zkoušky, chemizmus a vyhodnocení měřených průtoků. — Speleofórum, 29, 128-132. Praha.

Barák, P. (2009b): Jeskyně č.100A Okrouhlík – znovuotevření závrtu po 40 letech, jeden z možných klíčů k objasnění problematiky z. přítoků Suchdolských plošin. – Speleo, 53, 16-17. Praha.

Barák, P. (2009a): Výzkumy ve Veselickém žlíbku v letech 2005-2008. Speleo, 53, 14-16. Praha.

Barák, P. (2009), Jeskyně Propasťovité bludiště v Pustém žlebu; neznámý systém severozápadně od propasti Macocha, Speleofórum, č.28, str. 21-23, Praha.

Barák, P. (2007), Činnost ZO ČSS 6-22 Devon v jeskyni č.263 Propasťovité bludiště za rok 2007, Speleo, č. 49, str. 20-21,Praha

Holubek, M., Chromek, M. (1994): Hankensteinova propast č.829. – Speleo, 15, 31-33. Praha.

Holubek, M. (1993): Znovuotevření jeskyně v závrtu „U hrušky“. – Speleo, 10, 17-20. Praha.

Holubek, M. (1992): Jeskyně č. 54 B Kamenný ponor (Ovčín). – Speleo, 8,38-39. Praha.