5/11

06 volná kavernička před další sondáží detail

06 volná kavernička před další sondáží detail.JPG