• Sort order:
  • slideshow
  • return to normal view mode
  • display a calendar by posted date
  • display a calendar by creation date

Home / Lokality s probíhajícím výzkumem / Sloupský koridor NAJ [14]

Lokalita, kde působíme od roku 2O12 ve spolupráci se skupinou Pustý žleb. Jedná se o složitě přístupnou část nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně. Location where we are doing research in cooperation with club Pustý žleb. This part of longest cave system in CZ - Amatérská cave is difficult to reach.